FOTO
SPONSOREN
 Contributie verhoging goedgekeurd op ledenvergadering.

Op de maandag 27 september jl. gehouden algemene ledenvergadering van HHC Club Support, werd er door het bestuur
een voorstel gedaan om het jaarlijkse contributiebedrag van HHC Club Support te verhogen. De contributie stond al
enkele jaren op € 10,00 voor volwassenen en € 5,00 voor de jeugd tot 18 jaar.
Het voorstel was om deze bedragen te verhogen naar respectievelijk € 12,50 en € 6,25 .
Door de aanwezigen op de vergadering werd deze verhoging unaniem goedgekeurd. Volgens de statuten van
onze vereniging is dit voldoende om het plan definitief goed te keuren, waarmee de contributieverhoging een feit is.
De contributie voor dit seizoen zal eind oktober geïnd worden.