FOTO
De prijswinnaars geflankeerd door de organisatie.Bep Veenstra maakt bekend te stoppen.De stoppenden: Alida, Bep en Bertine.
SPONSOREN
 Prijsuitreiking klaverjas competitie.

Terwijl in de commissiekamer de laatste Euro’s van de Wall(k) voor HHC geteld werden kwamen in de OCH ruimte van het clubhuis van HHC de klaverjassers bijeen voor hun laatste boompjes en slagen van het seizoen. Tijdens deze laatste klaverjas avond van het seizoen worden volgens traditie de winnaars van de gehouden competitie bekend gemaakt en gehuldigd.
Over de 12 gehouden competitie avonden werd bij een minimale deelname van 8 avonden de gemiddelde score berekend.
Uiteindelijk bleek de eerste prijs en dus ook de Lamberink Garantie Makelaar wissel bokaal naar de familie Kosse te gaan. En niet Herman, maar Dini Kosse bleek de grote winnares te zijn van het afgelopen seizoen. Met een gemiddelde score van 4944 punten bleef ze de nummer 2 Wim Hiddink slechts 19 punten voor. Bertus Kok werd tenslotte als nummer 3 naar voren geroepen om een bos bloemen en de bijbehorende prijs in ontvangst te nemen.
Natuurlijk hoort bij klaverjassen ook de poedelprijs. Deze werd dit jaar gewonnen door J.Kamp, die toch ook nog een knappe 4426 liet noteren.
Nadat ook de laatste kaarten voor deze avond op de tafel lagen en de dagprijswinnaars bekend waren gemaakt, was het zoals altijd aan het eind van een seizoen tijd voor enkele officiële mededelingen.
Nadat ze twee jaar geleden samen met Henk Kriekjes de organisatie van de klaverjas avonden had overgenomen van Pim de Bie moest Bep Veenstra tot haar spijt meedelen dat ze vanwege privé omstandigheden stopt als organisator. Namens het clubhuis werd ze bedankt voor de organisatie en ontving ze een welverdiende bos bloemen uit handen van Alida en Bertine die tevens aangaven zelf ook te stoppen met de bar bezetting op de tweewekelijkse klaverjas avonden.
Of Bep wordt opgevolgd en zo ja door wie is nog niet bekend.