FOTO
Foto: Henk ZweersFoto: Henk ZweersFoto: Henk ZweersFoto: Henk Zweers
SPONSOREN
 Ledenvergadering HHC Club Support met afscheid en nieuwe voorzitter.

Met een kleine 30 personen was het podium van clubhuis De Trefhoek van HHC Hardenberg redelijk gevuld voor de jaarlijkse ledenvergadering van HHC Club Support.
Op een aantal van ruim 500 leden is het niet veel, maar gelet op de aantallen bij andere jaarvergaderingen is het een mooi gemiddeld aantal.

De vergadering werd geopend door voorzitter Mirjam Timmerman, die alle aanwezigen hartelijk welkom heette alvorens te beginnen aan een jaaroverzicht begeleid door enkele foto’s die via de beamer vertoond werden. Foto’s waren er onder andere van de Open Dag, de bingo avond die afgelopen seizoen ook een speciale jeugd editie kende, welke zeer goed bezocht was. Opvallend bij de bingoavond was het verhoudingsgewijs grote aantal mannelijke bezoekers.
Tevens werden er beelden getoond van de zeer geslaagde overnachtingen in Spakenburg en Hoek waarbij vooral de supporterswedstrijden tegen de Ijsselmeervogels heel bijzonder waren door de sterke band die er tussen beide supportersgroepen ondertussen is gegroeid.

Natuurlijk kon ook het jaar Topklasse reizen met de Gezelligste Supporters Bus van Nederland niet ongenoemd blijven. Vele kilometers werden er gereden en vele kilo’s kaas en worst gegeten.
Nieuw in de bus waren afgelopen seizoen de gehaktballen op de terugreis die bijna elke week door een andere sponsor betaald werden.
Nadat ook het sinterklaasfeest en het eierzoeken voor de jeugd genoemd waren, was er natuurlijk ook aandacht voor alles rondom de “Wall Off HHC?, het project rondom de bouw van de overdekte staantribune en de overige bouwactiviteiten die plaats vonden en vinden op De Boshoek.
HHC Club Support is trots ook in het bijeenhalen van de benodigde financiële middelen voor de bouw een groot aandeel te hebben gehad door onder andere de verkoop van de stenen en het mede organiseren van de Wallk Off HHC; een sponsorloop die ook vele eurootjes in het laatje bracht.

Hierna was het tijd voor het financiële jaaroverzicht door de penningmeester, die uitleg gaf over de inkomsten en uitgaven die HHC Club Support het afgelopen seizoen heeft gemaakt, evenals de begroting voor het komende seizoen en waaruit bleek dat HHC Club Support nog steeds ook een geldelijk gezonde vereniging is. Door de kas controle commissie werd de leden in de persoon van Ina Habers geadviseerd decharge te verlenen aan het bestuur waarna middels applaus de goedkeuring voor de jaarrekening verleend werd.

Het volgende punt op de agenda was de bestuurssamenstelling.
Twee bestuursleden namen deze avond afscheid. André Kramer en voorzitter Mirjam Timmerman.
Vooral het afscheid van Mirjam was opzienbarend, aangezien zij vanaf de oprichting, nu bijna 24 jaar geleden, tot op heden altijd als bestuurlid aanwezig is geweest en in deze periode vaak de stuwende kracht en het gezicht was van de supportersvereniging van HHC Hardenberg.
Beide werden door medebestuurslid Jan Vosjan namens het bestuur en de leden in de bloemetjes gezet.
Mirjam en André blijven overigens nog wel betrokken bij Club Support via respectievelijk de supporters bus organisatie en het onderhoud van de website.
Mirjam refereerde in haar dankwoord aan de vele hoogte en enkele dieptepunten die zij rondom HHC Club Support had meegemaakt waarbij de promotie naar (en dus niet de kampioenschappen in) de Hoofdklasse het absolute hoogtepunt was en het overlijden van toenmalig voorzitter Freek Bril het dieptepunt waren.

Afscheid nam ze met de woorden dat Jan Vosjan het voorzitterschap van haar over gaat nemen en dat ze het volle vertrouwen heeft in het nieuwe bestuur dat nu uit drie personen zal bestaan, te weten: voorzitter Jan Vosjan, secretaris Bertrand Stoeten en penningmeester Jan Meier.
Jan Vosjan haalde in zijn eerste woorden als voorzitter aan dat HHC Club Support volgend jaar haar 25 jarig jubileum hoop te vieren en dat dit heuglijke feit zeker niet ongemerkt voorbij zal gaan.
Tijdens de traditionele rondvraag aan het eind van de vergadering nam Dirk Nijeboer namens het hoofdbestuur van HHC Hardenberg nog even het woord middels een dankwoord aan het HHC Club Support voor weer een jaar goed en succesvol samenwerken aan het heden en de toekomst van HHC Hardenberg. Ook had hij namens het bestuur voor beide afscheid nemende HHC Club Support bestuursleden nog een mooie bos bloemen in petto.
Hiermee was het officiële gedeelte van de jaarvergadering voorbij en werden de aanwezigen uitgenodigd nog een drankje te nemen aan de bar.
.